مجموعه تلوزیونی قدیمی مادستان_تهیه شده در شبکه همدان در سال 71

178

مجموعه تلوزیونی قدیمی "مادستان، کندوکاوی در تاریخ و تمدن استان همدان" به تهیه کنندگی بابک رضاپور جمور در شبکه همدان در سال های 71 و 72، که به موضوع گردشگری و معرفی اماکن تاریخی استان همدان پرداخته است.

تاریخ انتشار 2 مهر 1397