داخل کابین فرست کلاس هواپیمایی امارات چگونه است؟

330

در سفرهای طولانی حتما متوجه اهمیت راحتی صندلی و جای خواب در هواپیما شده اید. برای دیدن داخل کابین فرست کلاس هواپیمای امارات با ما همسفر شوید

تاریخ انتشار 27 اسفند 1397