قلعه مهرانگر- جادهپور

89

جادهپور شهری در نزدیکی جیپور در ایالت راجستان در غرب هند می باشد. در این ویدیو نگاهی به قلعه مهرانگر می اندازیم.

تاریخ انتشار 9 آبان 1397