نماهنگ: جاذبه های گردشگری استان مرکزی

388

استان مرکزی از لحاظ تاریخی، طبیعی، گردشگری، صنایع دستی و سوغات از ظرفیت های خوبی در زمینه ی گردشگری و جذب مسافر برخوردار است. این استان بیش از دو هزار جاذبه ی تاریخی و گردشگری دارد که ۸۵۰ مورد از آنها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند.

تاریخ انتشار 17 تیر 1397