اقامتگاه بومگردی "پیله بابا" گیلان Pilahbaba Ecotourism

260

اقامتگاه بومگردی "پیله بابا" گیلان، محله کچا "پیله بابا" به معنای "پدربزرگ" در تالشی و گیلکی Iran, Gilan Province, Kacha Village, PilahBaba Ecotourism

تاریخ انتشار 6 شهریور 1397