نظریه سطح شیبدار در ساخت اهرام مصر

217

تقویت زبان انگلیسی با سایت زبانگو - اخبار دو زبانه ایران و جهان (به انگلیسی و فارسی) - www.Zabangu.com نظریه سطح شیبدار در ساخت اهرام مصر

تاریخ انتشار 16 آبان 1397