فاجعه ای به نام تلخ رود

430

مستند " آجی چای" یا تلخه رود، به بررسی و ریشه یابی خشکسالی دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور دنیا می پردازد. مستند «آجی چای» را میتوانید در سینمامارکت تماشا کنید http://cmmt.ir/51G

تاریخ انتشار 11 شهریور 1397