گزارش تصویری از محلات قدیمی همدان_این قسمت محله ابرو در همدان

272

برنامه شبانگاهی "شب چره" از شبکه استانی سیمای همدان هر شب بخش گزارشی جالبی را دارد به نام "محله گردی" در این بخش گزارشگر و دوربین برنامه در جستجوی وجه تسمیه محلات قدیمی همدان هر شب به یکی از روستاها یه محلات قدیمی همدان سفر میکند و با اهالی آن محله هم صحبت میشوند. در این قسمت همکاران محله گردی، به محله قدیمی ابرو سفر کرده اند.

تاریخ انتشار 23 مهر 1397