چالوس گردی

85

شهر چالوس به جاده ای که دارد معروف است. این جاده با داشتن درختان زیاد و مناظر زیبا، و نمای خوبی از رشته کوه های البرز، خاطرات به یاد ماندنی در ذهن ایجاد می کند.

تاریخ انتشار 23 اسفند 1397