کلیپ معرفی گلشت شیراز

199

گلگشت یا گل گشت به معنای تفرج گاه، تماشا، سیر، گشت، باغ، گلزار و گلستان بوده و به طور معمول به سیر گل، گردش در گلزار، سیر جاهای مرغوب و خوش آیند، گردش در صحرا و یا میان گل ها گفته می شود. نزدیک شیراز مکانی نیز به این اسم وجود دارد که به آن گل گشت مصلا می گویند. امروزه در گروه های مختلف برنامه هایی با عنوان گلگشت برگزار می گردد که به معنای برنامه ای طبیعت گردی با فعالیت تفریحی در فضای طبیعی باز، که اغلب شامل کوه‌ها و دشت‌های سرسبز و زیبا می‌باشد، گفته می شود. گروه گردشگری کایوت برنامه های گلگشت زیادی را برگزار کرده و یا در برنامه های آتی برنامه ریزی خواهد نمود. شما هم سفرمان کایوت در صورتیکه قادر به شرکت در برنامه های پیمایشی یا کوهنوردی نیستید می توانید در برنامه های گل گشت کایوت شرکت کرده و از دیدن طبیعت زیبا لذت ببرید.

تاریخ انتشار 6 شهریور 1397