معرفی اقامتگاه بومگردی پرویزی در منطقه خطبه سرا - تالش

121

تو این قسمت حسین بالازاده مجری مجله تصویری تالش گرد اولین و بزرگترین اقامتگاه بومگردی تالش رو معرفی میکنه. این اقامتگاه در منطقه خطبه سرا تالش هست.

تاریخ انتشار 27 اسفند 1397