طولانی ترین مسیر دوچرخه سواری در آسمان

2.1K

مسیر دوچرخه سواری آسمان Xiamen که توسط شرکت طراحی دانمارکی به نام Dissing + Weitling توسعه داده شده، 7.6 کیلومتر طول دارد که این موضوع آن را به بلندترین مسیر دوچرخه سواری در آسمان تبدیل می کند.

تاریخ انتشار 3 آبان 1396