موسیقی سنتی در اقامتگاه بومگردی پوریعقوب

1.7K

شب نشینی دور همی شبانه دور آتیش و موسیقی سنتی دوتار در اقامتگاه بومگردی پوریعقوب در نشتیفان/ خراسان رضوی تلفن تماس و هماهنگی برای رزرو: ۰۹۱۵۳۳۱۶۲۰۸ و ۰۹۳۹۳۳۱۶۲۰۸

تاریخ انتشار 15 فروردین 1397