نظر مونسان در خصوص فعال شدن مستر کارت و ویزا کارت در ایران

178

رئیس سازمان میراث فرهنگی در واکنش به اینکه آیا امکان فعال شدن کارت‌های اعتباری بین‌المللی برای گردشگران خارجی در ایران وجود ندارد گفت: این موضوع به بانک مرکزی برمی‌گردد اما اگر منظورتان ویزا کارت و مستر کارت است که ریشه آمریکایی دارند شدنی نیست. البته عدم کاربرد این کارت‌ها در کشورمان اثرش کمتر از قطع ارتباط بوکینگ نیست. توریست‌ها عادت ندارند پول نقد همراه خود به سفر ببرند. آنها کارت‌های بین المللی دارند که در همه جای دنیا کاربرد دارد به ویژه کانتر هتل‌ها. .

تاریخ انتشار 19 آبان 1397