باران پاییزی و الوان رنگهای درختان در آبشار یاسوج

477

باران پاییزی و الوان رنگهای درختان در آبشار یاسوج تابلویی زیبا از شکوه طبیعت آفریده است..بارش باران در کهگیلویه و بویراحمد از شب گذشته آغاز شده است..ترنم قطرات باران بر چهره هزار رنگ پاییز در یاسوج نقشهایی بکر و بی نظیر آفریده که هر بیننده ای را به خود می خواند و تصویر زیبای مه بر بلندای کوهها خاطره ای بارانی است از شکوه طبیعت.

تاریخ انتشار 17 آبان 1397