سفر به قلب کویر های ایران

7.2K

این روزها فصل سفر به کویر است، روزها کمی خنک تر شده و هنوز هوای شب آنقدر سرد نیست که نتوان آن را در کویر به سحر رساند. در این فصل کویرهای ایران پذیرای دسته دسته گردشگرانی است که برای راه رفتن روی شن‌های روان، عکاسی و شب نشینی دور آتش در زیر آسمان پر ستاره کویر به بیابان‌های مرکزی ایران سفر می‌کنند. برای خرید کوپن تخفیف تورهای کویر و سفرهای یکروزه کویری به وبسایت تخفیفان مراجعه کنید. www.takhfifan.com

تاریخ انتشار 14 مهر 1397