دریاچه سراگاه (سد خاکی)

1.2K

روستای سراگاه، در کوه های بخش مرکزی تالش قرار دارد که بعد از سه کیلومتر پیاده روی سبک در مسیر جلگه ای، دریاچه سراگاه مانند نگین فیروزه در میان جنگل های پیرامون خودنمایی می کند. برای آشنایی بیشتر به سایت تالش گرد رجوع کنید.

تاریخ انتشار 24 بهمن 1396