سبزی فروشی در تبریز

189

تبریز امروز: باغات سبزی تبریز از دیدنی ترین باغات عمومی تبریز هستند که جزو با ارزش ترین میراث های بشری تبریز به شمار می روند . در سال های اخیر تلاش های بسیار برای خشکانیدن و تغییر کاربری این باغات شده است . آقای اسماعیل آسیابانی نافذ در کنار باغ خود مشغول فروش محصولات خود می باشد.

تاریخ انتشار 15 آبان 1397