آتشکده زرتشتیان :: جاذبه های گردشگری یزد

800

آتشکده یزد واقع در در خیابان آیت الله کاشانی شهر یزد محل نگهداری آتش مقدس زرتشتی و نیایشگاه زرتشتیان ساکن در این شهر است. آتشی که درون این آتشکده می سوزد بیش از ۱۵۰۰ سال است که روشن مانده است. این آتش فروزه ای است از آتش آتشکده کاریان درلارستان که به عَقدای یزد آورده شد و نزدیک به ۷۰۰ سال در آنجا روشن نگه داشته شد و سپس در سال ۵۲۲ خورشیدی (۱۱۷۴ میلادی) از عقدا به اردکان برده شد و نزدیک به ۳۰۰ سال نیز در اردکان یزد بود و در سال ۸۵۲ خورشیدی (۱۴۷۴ میلادی) از اردکان به یزد برده و نگهداری شد.

تاریخ انتشار 20 بهمن 1397