هلی شات از طبیعت دره دشت رودبار

179

روستای توریستی دره دشت در منطقه عمارلوی بزرگ شهرستان رودبار اسنان گیلان قرار دارد

تاریخ انتشار 20 اسفند 1397