احداث برج شهیاد -آزادی

1.5K

میدان آزادی که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران میدان شهیاد نام داشت، بزرگ ترین میدان شهر تهران است که در بخش غربی آن جای گرفته است. این میدان به همراه برج آزادی در سال ۱۳۴۹ خورشیدی برای یادبود جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران طراحی و ساخته شد و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به نام «میدان آزادی» خوانده شد. میدان آزادی در بخش غربی تهران جای گرفته است و مسافرانی که از فرودگاه مهرآباد و از بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) به تهران وارد می شوند، به عنوان نخستین نماد شهری، با این میدان و بنای ویژه آن روبرو می شوند.

تاریخ انتشار 8 آذر 1397