هند، کشور رنگها و ادیان

985

سرزمین گسترده ی هند شامل چندین اکوسیستم و منطقه ی جغرافیایی می شود که همین امر آن را تبدیل به کشوری بسیار غنی و متنوع می کند. این کشور زیبا از شمال با کوه های مرتفع هیمالیا، از غرب با بیابان بزرگ تارThar ، از شرق با تپه های متعدد و از جنوب با امتداد بی پایانی از اقیانوس هند و خلیج بنگال احاطه شده است.

تاریخ انتشار 7 مرداد 1397