انجمن رفتگران طبیعت سیرجان

147

به نام او به یاری یزدان یکتا بعد از سه سال فعالیت منسجم در راستای محیط زیستی پاک و امور خیرخواهانه و عام المنفعانه به دور از هر تعصبی روی نژاد،رنگ،قومیت وجناح سیاسی موفق به اخذ مجوز از سوی وزارت کشور به عنوان ششمین انجمن دارای مجوز وزارت کشور به فعالیتمان ادامه خواهیم داد. . تهیه کنندگان کلیپ : محمد احمدی و امیر محمد صادقی . _77cameraman: @mohammad.ahmad editor:@amirlmnop1375

تاریخ انتشار 9 آبان 1397