بازار تهران به روایت تلویزیون TRT تركیه

1.7K

گزارش تلویزیون ملی تركیه از بازار تاریخی تهران.این بازار در میان خیابان های مولوی در جنوب، مصطفی خمینی (سیروس سابق) در شرق، پانزده خرداد (بوذرجمهری سابق) در شمال و خیام در غرب قرار گرفته است. در تقاطع این خیابان ها میدان محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته اند. Tahran Kapalı Çarşısı - Büyük Pazar

تاریخ انتشار 17 بهمن 1396