جشنواره نوروزی برج میلاد

83

جشنواره نوروزی برج میلاد تا ۱۶ فروردین از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ میزبان شهروندان و مسافران نوروزی است.

تاریخ انتشار ۷ فروردین ۱۳۹۸