مساجد و کلیسا ها؛ دیدینی های باشکوه تاریخی در استانبول

115

هیچ سفری با تور استانبول را نمی توان بدون بازدید از مسجد آبی و ایاصوفیه که ابتدا کلیسایی یونانی بود کامل دانست

تاریخ انتشار 14 آبان 1397