ذوب شدن یکی از بزرگ ترین یخچال های جهان

145

ذوب شدن یکی از بزرگ ترین یخچال های طبیعی جهان در چین باعث نگرانی فعالان محیط زیست شده است.

تاریخ انتشار 14 آبان 1397