نکات کلیدی در سفر نوروزی به خارج از کشور

81

دکتر فرناز امیرپور مدیر داخلی آژانس مسافرتی «رز سفید جهان» در این ویدیو نکات مهم و کلیدی در سفر نوروزی به خارج از کشور را تشریح می کند.

تاریخ انتشار 27 اسفند 1397