سفر به جنوبگان | گشتی در سردترین نقطه زمین

751

در کوله بارتان لباس گرم بگنجانید که امروز سفر به مقصدی پر از یخ و برف در پیش داریم. می خواهیم شما را به جنوبگان ببریم و گشتی در این قاره سرد و یخ زده بزنیم. این قاره پیرامون قطب جنوب را در بر گرفته و عنوان سردترین نقطه کره زمین را یدک می کشد. شاید در نگاه اول این سرزمین آن قدرها هم به کار ما نیاید اما بد نیست بدانید که جنوبگان تاثیر زیادی بر روی اقلیم زمین دارد

تاریخ انتشار 7 فروردین 1397