ویدیو اظهارات "علی اصغر مونسان" رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

304

اظهارات "علی اصغر مونسان" رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در خصوص ارزی شدن نرخ هتل ها - قسمت دوم و پایانی

تاریخ انتشار 1 ماه پیش