میدان فردوسی - امام حسین - بزرگراه امام علی، Ferdowsi Sq, Imam Hossesin, Imam Ali Hwy - Tehran-Iran

227

این ویدیو از میدان فردوسی شروع می شود و با گذشتن از خیابان انقلاب به سمت شرق و میدان امام حسین وارد بزرگراه امام علی میشود و در بزرگراه صدر به پایان می رسد. This video begins from Ferdowsi Square and after passing Enghelab Street and Imam Hossein square enters Imam Ali highway and ends at Sadr Highway.

تاریخ انتشار 1 سال پیش