تصویر هوایی یکی از بکرترین نقاط ایران اینجا ایران است

8.8K

کاری از علی آزاده ---- 09146188797 ---- برای اسپانسری یا تهیه ویدئو کلیپ تماس بگیرید . اینجا مرز استان اردبیل و گیلان است . منطقه ای به نام حور . امیدوارم لذت ببرید.

تاریخ انتشار 13 تیر 1397