پسر جنگلی - ساخت کلبه گلی

312

در این قسمت از مجموعه پسرجنگلی خواهید دید که باد و باران کلبه پسر جنگل را خراب کرده است و حشرات و کپک دیواره پشتی کلبه را از بین برده اند. بنابراین او باید یک کلبه جدید بسازد. مراحل ساخت این کلبه زیبا و بزرگ را با پسر جنگل دنبال کنید و نتیجه کار را نیز ببینید. کلیپ های جدید و صحنه های جذاب از رویارویی های نفسگیر و دیدنی انسان و طبیعت را از ما بخواهید. #طبیعت #سیاره_زمین #سفر #گردشگری #سبک_زندگی

تاریخ انتشار 19 آبان 1397