بررسی چالش های زیرساخت های گردشگری در هفتمین میزگرد

125

هفتمین میزگرد همگردی به بررسی فرصت ها و چالش های موجود در حوزه زیرساخت های گردشگری به ویژه مشکلات هتل ها اختصاص داشت و مدیرعامل آژانس مسافرتی «آرتین رایا» و کارشناس توسعه بازار آژانس مسافرتی «اولدوز گشت» در این میزگرد به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

تاریخ انتشار 25 دی 1397