پرش آزاد از ارتفاع چند هزار پایی با دستان خالی

1.6K

از قدیم، آدمیزاد در آرزوی پرواز بی واسطه در اسمان بوده است، درست مثل پرندگان. همین باعث شد که هواپیما اختراع شود و البته، خیلی ها هم در آرزوی پرواز خارج از کابین هواپیما، جانشان را از دست بدهند. امروزه، شیوه های جدیدی برای پرواز اختراع شده که جزو هیجان انگیزترین نوع تفریحات هم محسوب می شود.

تاریخ انتشار 23 تیر 1397