ساختن یه استخر ریزه میزه زیرزمینی!

101

شسامدیا- هیچ چیزی به اندازه یه استخر حتی هرچقدر هم کوچیک توو گرمای هوا حال نمیده، 6 روز طول کشید تا این استخر ریزه میزه ساخته شه ولی خب خیلی خوبه!

تاریخ انتشار 23 اسفند 1397