جشن چهارشنبه سوری

164

جشن چهارشنبه سوری تون مبارک. آمیتیریس، در آستانه بهار و در این شب فرخنده، بهترین ها رو برای همه ی شما عزیزان آرزو می کند. لطفاً مواظب خودتون و عزیزانتون در این شب باشید. پی نوشت: تصاویر پیشکشی از فیلم نهنگ عنبر 2 ساخته سامان مقدم، انتخاب شده است.

تاریخ انتشار 29 اسفند 1397