ویدیو دیدنی از رقص فواره ها در رایک پارک تفلیس

332

رقص فواره ها در رایک پارک تفلیس - تقریبا هر شب در فصول توریست پذیر گرجستان شاهد رقص فواره ها در رایک پارک تفلیس در کنار پل صلح هستیم

تاریخ انتشار 1 ماه پیش