غذاهای رستوران راوی در دبی

1.4K

نهاری پاکستانی گوشت گوسفندی هست که مدت زیادی پخته می شه و خیلی لذیذه و تنده و باید بریزی رو برنج و با نون لقمه بگیری و بعد هم بخوری و حال کنی.باتر چیکن که با ادویه گراماسالا درست می شه و بعد خوردنش خیس عرق وی شی. البته انقدر خوشمزس که حد و نهایت نداره. یک غذا هم داشتن به نام برین فرایز که همون مغز سرخ شده بود که خیلی خیلی خوشمزه بود و جزو باید تیست های راویه.

تاریخ انتشار 6 بهمن 1397