عسل کوهی طبیعی ،فیلم مستند جستجو و برداشت عسل کوهی وحشی

2.4K

فیلم برداشت عسل کوهی وحشی در دل کوهستان ، این مستند در پاییز سال 1397 توسط گروه جستجوی عسل کوهی برادران معصومی قشقایی تهیه شده است. برای خرید عسل کوهی طبیعی با شماره موبایل 09171397085 تماس بگیرید. عسل کوهی بسیار کمیاب است .

تاریخ انتشار 10 آبان 1397