ویدئو؛ حال و هوای بهاری چند شهر ایران

107

این روزها و با آغاز نوروز شهرهای ایران هم چهره بهاری به خود گرفته است. برخی شهرها بیشتر از دیگر شهرها مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرد.

تاریخ انتشار ۶ فروردین ۱۳۹۷