همسفر - بندر عباس - 7 بندر پرتغالیها در هرمزگان و جاذبه های توریستی آن

115

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر بندر عباس می رویم. این قسمت : بندر پرتغالیها در هرمزگان و جاذبه های توریستی آن

تاریخ انتشار ۱۰ فروردین ۱۳۹۷