بهترین لحظات سفر به ایران

106

من سفری 4 هفته ای همراه با دوستم دیوید به ایران داشتم و با کوله باری از خاطرات و تجربیات فوق العاده سفرم رو به پایان رسوندم . سری جدید ویدیو های من "Inside Iran" نام داره . I traveled through Iran independently for 4 weeks together with my friend David and came back with incredible memories and experiences - this is the best of & trailer of my new video series called „Inside Iran“.

تاریخ انتشار ۲ اسفند ۱۳۹۶