ساختمان با معماری وارونه از عجایب دیدنی که در دنیا رویداد

238

به گزارش ایران رویداد این ساختمان با معماری وارونه از عجایب دیدنی است که در دنیا رویداد. معماری این ساختمان که کاملا به صورت وارونه طراحی شده است در نگاه اول انگاری زلزله باعث شده که ساختمان از پی در آید و برعکس شود این یکی از 10 ساختمان عجیب در دنیا است. فیلم این 10 ساختمان عجیب دنیا را می تواند در سایت خبری ایران رویداد مشاهده کنید

تاریخ انتشار 3 هفته پیش