آبشار لاتون

488

شاهکاری در قالب یک آبشار که در قلب کوه ها جا خوش کرده است و موسیقی دلنوازی را با آب می نوازد …. آبشاری که برای دیدنش باید به تالش برویم و از شهر لوندویل گذر کنیم … آبشار لاتون در استان گیلان، ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان آستارا، شهر لوندویل روستای کوته کومه جای گرفته‌است.

تاریخ انتشار 16 شهریور 1397