شاهنامه خوانی در تخت جمشید

2.0K

پخش گزارش زنده از آرامگاه کورش در پاسارگاد و همچنین از بنای تاریخی تخت جمشید در هنگام تحویل سال۹۶ بود از سیمای مرکز فارس پخش شد؛

تاریخ انتشار 14 فروردین 1396