ویدیوی رنگی و قدیمی از اصفهان و تهران (سال 1335)

1.3K

فیلم قدیمی از اصفهان و تهران در سال ۱۳۳۵ به کارگردانی لوول فارل(Lowell Farrell) | فیلمبردار :Al Gilks | میدان شاه(نقش جهان اصفهان)، مدرسه هراتی در اصفهان(7:31) ، میدان توپخانه و ساختمان تلگرافخانه(10:28)، خیابان لاله زار(10:45)، کاخ دادگستری تهران(18:11) ، بیمارستان فیروزگر(19:36)، چشمه علی(21:30)

تاریخ انتشار 13 مهر 1397