تایم لپس سه دقیقه ای از حیات وحش حیرت انگیز بوتسوانا

721

کشور آفریقایی بوتسوانا به پایتختی گابورون کشوری صاف و هموار واقع در جنوب این قاره است.

تاریخ انتشار 26 خرداد 1397