توریست دختر خارجی در دیدار از جاذبه های ایران

14.0K

من Anissa Syifa Adriana هستم، اما من به نام Syifa شناخته شده هستم. من یک خبرنگار ، مسافر انفرادی و آرایشگر هستم.

تاریخ انتشار 10 اردیبهشت 1397