سلبریتی ماهی فروش

349

شایان در بازار ماهی فروشان بوشهر مغازه ای کوچک دارد اما از بیشتر ماهی هایش را از طریق فضای مجازی به فروش می رساند / او از اکثر شهرهای ایران مشتریان پروپاقرصی دارد ...

تاریخ انتشار 15 آبان 1397